Kitap Bölümleri

* Hekimlere Tüyolar “Dahili ve Adli Aciller” / Uzm. Dr. Enes Güler & Doç. Dr. Özlem Bilir & Uzm. Dr. Mehmet Ali Malkoç [Ema Tıp Kitapevi]

===================================================================================================================

* Porsuk Ağacı Zehirlenmesine Bağlı Ani Ölüm / Prof. Dr. Halis Dokgöz Editörlüğünde Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler [Akademisyen Kitapevi]

================================================================================================================================

* Adli Tıp ve Uygulama Alanları / Yakup Gülekçi Editörlüğünde Suç Araştırmalarında Kriminal Yaklaşımlar [Akademisyen Kitapevi]

================================================================================================================================

* 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı [Adli Tıp Uzmanları Derneği]

================================================================================================================================

2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı [Adli Tıp Uzmanları Derneği]

================================================================================================================================

16. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı [Adli Tıp Uzmanları Derneği]