Hakkımda

Şubat-1984’te Şanlıurfa’da doğdum. İlköğretim ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladım. Şanlıurfa Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimine başladım.

2002 yılında başladığım tıp eğitimini Şubat-2009’da bitirdim. Üniversite hayatım hastalıklarla mücadele içinde geçti. Üniversiteye başlamadan önce Karaciğer Sirozu tanısı almıştım. Karaciğer nakli olduğum Kasım-2007’ye kadar geçen sürede yaşam mücadelesi verdim. Bir yandan tıp fakültesine yetişmeye çalışıyor bir yandan hastalığıma direniyordum.

Yaşamış olduğum üniversite yıllarını kısmen fantastik kısmen bilimkurgu tarzda kurgulayan roman çalışmam devam ediyor. Kısa bir zaman sonra bitirmeyi ve yayımlamayı hedefliyorum.

Nisan-2010’da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’na girdim. Haziran-2010’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı‘nda asistan hekimliğe başladım. “Tekrarlanan travmatik beyin hasarı ve erken dönem apoptoz süreci” isimli uzmanlık tezimi Aralık-2014’te teslim ettim. Uzmanlık sınavını da başarıyla geçip Adli Tıp Uzmanı olmaya hak kazandım. Haziran-2015’e kadar Adli Tıp Anabilim Dalı’nda çalışmaya devam ettim.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda, alanında oldukça deneyimli, başarılı ve popüler akademisyenler ile birlikte çalıştım: Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Şevki Sözen, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Prof. Dr. Nevzat Alkan, Prof. Dr. İmdat Elmas. Her birinin tecrübe ve bilgisi mesleki bakışıma büyük katkılar sağladı.

Haziran-2015’te Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne adli tıp uzmanı olarak atandım. Eylül-2017’ye kadar Şanlıurfa’da zorunlu hizmet görevimi yerine getirdim.

Eylül-2017’den bu yana İstanbul’da, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu‘nda adli tıp uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum.

Bütün bunların dışında, asistanlığa başladığım ilk günden itibaren uzmanlık derneğimizin çalışmalarına katkıda bulundum. Meslek içi eğitim adına sayısız kongre ve sempozyuma katıldım. 2012 yılında Almanya’da Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü‘nde gözlemci biliminsanı olarak çalıştım. Almanya Adli Tıp Uzmanları Derneği‘nin 2012 yılındaki uluslararası kongresine katıldım. Almanya’daki eğitim sürecinden sonra İstanbul Üniversitesi’ne geri dönüş yaptım.

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)’nin Ekim-2011’de yaptığı genel kurulda yedek yönetim kurulu üyesi seçildim. Sekiz yıl yedek yönetim kurulu üyesi olarak görev üstlendiğim uzmanlık derneğine, Ekim-2019’da asil yönetim kurulu üyesi oldum. Uzmanlık derneği çatısı altında birbirinden değerli akademisyenler ile çalışma şansına sahip oldum. Halen ATUD çatısı altında işler üstlenmekten mutluluk ve onur duymaktayım.