Bildirilerim

 • Öztürk M.E., Malkoç M.A., Orhan Z., Sönmez M.M. “Diz Eklemi ve Çevresini İlgilendiren Travmalarda Maluliyet ve Engellilik Oranı” 2.Uluslararası 18.Ulusal Adli Bilimler Kongresi. 14-17 Ekim 2021. Kuşadası/Aydın/Türkiye (V)
 • Temiz D.D., Malkoç M.A., Özbay M., Özsütçü M. “Travmatik Göz Arızalarında Maluliyet ve Özürlülük Oranı” 2.Uluslararası 18.Ulusal Adli Bilimler Kongresi. 14-17 Ekim 2021. Kuşadası/Aydın/Türkiye (V)
 • Akdemir E., Malkoç M.A., Sönmez M.M. “Travmatik Ayak Arızalarında Maluliyet ve Özürlülük Oranı” 2.Uluslararası 18.Ulusal Adli Bilimler Kongresi. 14-17 Ekim 2021. Kuşadası/Aydın/Türkiye (V)
 • Malkoç M.A., Özbay M., “Sünnet Sonrası Penektomi Olgu Sunumu” 1.Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Kasım 2020. Online – Türkiye (V)
 • Çelik E., Depreli A., Malkoç M.A., Özbay M., “Maluliyet Oranı Tespiti İşlemlerinde Olay Öncesi ve Sonrası Tıbbi Verilerin Yeterliliğinin Etkisi: Olgu Sunumu”, 16.Ulusal Adli Tıp Günleri. 24-28 Ekim 2018. Antalya/Türkiye (P)
 • Depreli A., Çelik E., Malkoç M.A., Anolay N., Kuşhan S., “Alt Ekstremite Yaralanmasına Bağlı Kompansatuar Skolyoz ve Maluliyet”, 16.Ulusal Adli Tıp Günleri. 24-28 Ekim 2018. Antalya/Türkiye (P)
 • Malkoç M.A., Toprak Ergönen A., “Göbeklitepe Tapınakları ve Göbeklitepe Tapınak Simgeleri”, 15.Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 2018. İzmir/Türkiye (V)
 • Orhan N., Uğur Yılmaz C., Malkoç M.A., Elmas İ., Ahıshalı B., Kaya M., Arıcan N., “Deneysel Travma Modelinde Kotralateral Hemisferde Biyobelirteç Olarak Aquaporin-4”, 15.Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 2018. İzmir/Türkiye (P)
 • Bilgin N.G., Karaman N.S., Cavlak M., Malkoç M.A., “Maluliyet Olgularında Hareket Kısıtlılıklarının Değerlendirilmesi”, 15. Adli Bilimler Kongresi. 12-15 Nisan 2018. İzmir – Türkiye (V) (Workshop Trainer)
 • Malkoç M.A., Orhan N., Uğur Yılmaz C., Ahıshalı B., Kaya M., Elmas İ., Arıcan N., “Tekrarlayan Travmatik Beyin Hasarı ve Erken Dönem Apoptoz Süreci”, 12.Adli Bilimler Kongresi. 04-06 Nisan 2015. Isparta – Türkiye (V)
 • Tuzun B., Malkoç M.A., Sözen Ş., Sezgin U., Abalı O., “Adli tıbbi değerlendirmede bireysel görüşmede karşılaşılan güçlükler: Yalan beyan olgu sunumu”, 11. Adli Bilimler Kongresi. 23-26 Nisan 2014. Magusa/Kıbrıs (P)
 • Tüzün B., Göktepe M.C., Malkoç M.A., Cenger C.D., Zengin B.Y., Korur Fincancı Ş., Sözen Ş., Alkan N., Arıcan N., “Tıbbi Uygulama Hatası Olgularında Hekim Açısından Bireysel Başvurunun Önemi” Adli Bilimler Kongresi. 23-26 Nisan 2014. Magusa/Kıbrıs (P)
 • Tuzun B., Malkoç M.A., Cenger C.D., Sözen H., Abalı O., Sezgin U., Korur Fincancı Ş., “Cinsel istismara maruz kalan kız çocuğun gebeliği önlemeye yönelik beklenmeyen tercihi: Olgu sunumu”, 11. Adli Bilimler Kongresi. 23-26 Nisan 2014. Magusa/Kıbrıs (P)
 • Biçer Ü. Altun G. Yıldırım S. Malkoç M.A. “Zorla Kaybetme, Toplu Mezarlar ve Adli Tıp.” Adli Bilimler Kongresi. 23-26 Nisan 2014. Magusa/Kıbrıs (V)
 • Ünüvar Ü., Dokudan E.Y., Mardin D., Uğur Z., Önen P., Korkmaz C., İrençin Ş., Özyıldırım İ., Orhon L., Yılmaz D., Turan C, Karabulut E., Asena E., Malkoç M.A., Aksungur A., Zenciroğlu A., Şahin Ü, Korur Fincancı Ş., “Gezi Parkı süreci kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı olguları”, 10. Adli Bilimler Sempozyumu. 13-16 Kasım 2013. Ankara/Türkiye (V)
 • Cenger C.D., Sezgin A.U., Malkoc M.A., Yüksel Ş., Korur R.Ş., “Psikotik bozukluk tanısının mobbingin karar sürecine etkisi”, International Psychological Trauma Meetings VII. 30 November – 03 December 2012. Istanbul/Turkey (P)
 • Malkoç M.A., Biçer U., “Çemişgezek Toplu Mezar Kazı Çalışmaları”, 12. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı. 02-04 Kasım 2012. Kuşadası/Türkiye (V)
 • Tuzun B., Cenger C.D., Malkoc M.A., Zengin B., Dokudan E.Y., Yüksel S., Korur Fincancı S., “Medicolegal Evaluation of Mobbing”, 19th IAFS World Meeting 9th WPMO Triennial Meeting 5th MAFS Meeting. 12-17 September 2011. Portugal (P)
 • Malkoç M.A., Tüzün B., Arıcan N., “Servikal mikrodistektomi ardından Horner Sendromu”, 9.Adli Bilimler Sempozyumu. 28-30 Nisan 2011. Trabzon/Türkiye (P)
 • Malkoç. M.A., Tüzün B., Korur Fincancı Ş., “Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Sonucu Ölüm”, 9. Adli Bilimler Sempozyumu. 28-30 Nisan 2011. Trabzon/Türkiye (P)
 • Malkoç M.A., Tüzün B., Alkan N., “Mobbing (İşyerinde Psikolojik Şiddet) Olgularında Adli Tıbbi Yaklaşım Modeli”, 9.Adli Bilimler Sempozyumu. 28 – 30 Nisan 2011. Trabzon/Türkiye (P)
 • Dokudan E.Y., Malkoç M.A., Zengin B.Y., Tüzün B., Sözen Ş., Korur Fincancı Ş., “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Olgularında Bildirim Yükümlülüğü ve Etik İlkeler”, 9.Adli Bilimler Kongresi. 14-17 Ekim 2010. İzmir/Türkiye (V)
 • Malkoç M.A., Zengin B.Y., Tüzün B., Arıcan N., “Çekinik Adli Tıp Uygulamaları: İrritan Kontakt Dermatit”, 9.Adli Bilimler Kongresi. 14-17 Ekim 2010. İzmir/Türkiye (P)
 • Korur Fincancı Ş., Ünüvar Ü., Zengin BY., Malkoç M.A., Çolak S., “Klinik adli tıpta farklı yöntemler II.İşkence”, 9.Adli Bilimler Kongresi. 14-17 Ekim 2010. İzmir/Türkiye (P)