Hekimlere Tüyolar “Dahili ve Adli Aciller”

Şubat 5, 2022 0 Yazar: admin

Kitabımız nihayet basımda.

Hekimler, acil birimlerde çok sık olarak adli olgular ile karşılaşmaktadır. Aşırı iş yükü, uzun çalışma saatleri, yetersiz fiziki koşullar altında çalışan meslektaşlarımız için adli olgular çoğu zaman kaygı verici vakalar olarak algılanmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen meslektaşlarımız, bu olguları çoğu zaman eksik inceleme ile eksterne etmektedir. Bazen de defansif bir yaklaşımla gereğinden fazla tetkik istenmektedir. Her iki durumda da olgular tekrar tekrar mağdur olmaktadır.

İlk başvuruda hatalı düzenlenmiş olan adli raporlar, olguları adli süreçlerde zor durumlara sokabilmektedir. Tıp fakültesinde kısacık bir adli tıp stajı, hekimlerin bu olgulara yaklaşım disiplini edinebilmesi, olguları yönetebilmesi ve adli rapor düzenleyebilmesi için yeterli gelmemektedir. Bu nedenle adli olgulara yaklaşım konusunda yol gösterici kaynaklar büyük önem arz etmektedir. İşte bu amaçla hazırlanmış olan bu kitabın tüm klinisyenlere ve özellikle de acilde çalışan meslektaşlarımıza iyi bir kılavuz olacağını düşünmekteyiz.

Kitabın hazırlanmasında, yazar kadrosunun bir araya gelmesinde büyük emekleri olan Doç. Dr. Özlem Bilir ve Uzm. Dr. Enes Güler’e, yardımları için Dr. Felemez Arslan’a; adli tıp bölümlerini çok kısa bir zaman dilimi içerisinde kaleme alan tüm yazar arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Uzm. Dr. Mehmet Ali MALKOÇ